Roskilde University Digital Archive >
RUCs Digitale Projektbibliotek / RU Digital Project Library >
RUC overbygningsrapporter / RU Projects: Degree Programs >
Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/1702

Title: Capital Asset Pricing Modellen og det danske aktiemarked
Authors: Hougaard, Thomas Kleisdorff
Advisor: Samuelsen, Lone
Issue Date: Jun-2006
Abstract: Capital Asset Pricing Modellen er et praktisk redskab til at beregne et risikofyldt aktivs fremtidige afkast. Når en virksomheds værdi opgøres, bruges der typisk summen af dens tilbagediskonterede cashflows. Det forventede afkast beregnet ved brug af CAPM modellen kan bruges som diskonteringsfaktor til beregningen af de tilbagediskonterede cashflows. Det danske aktiemarked er generelt kendetegnet ved at være et lille marked med begrænset omsætningshastighed. Dette projekt vurderer den statiske CAPM models forklaringskraft for det danske aktiemarked ved diskussion af dens antagelser og to empiriske tests udført på historiske afkast for det danske aktiemarked for perioden 1996-2006. Testene anvender OMXC om proxy for markedsporteføljen. Projektets konklusion er at modellens forklaringskraft for de givne data er begrænset, idet begge tests afviser modellens forudsigelser. Andre test af den statiske CAPM model udført på det amerikanske aktiemarked har ikke kunnet afvise dens forklaringskraft. Det vurderes, at årsagerne til den ringe forklaringskraft for de udførte tests kunne være problemer relateret det danske aktiemarked eller at den valgte proxy for markedsporteføljen ikke er efficient.
URI: http://hdl.handle.net/1800/1702
Subject: RUC projektrapport / Thesis; HA: 2. bachelormodul;
Appears in Collections:Projektrapporter og specialer / Projectreports and master thesis
Erhvervsøkonomi/HA rapporter / Business Economics projects

Files in This Item:

File Description SizeFormat
obrap.pdf492,36 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item

Items in RUDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! RUDAR Software Copyright © 2002-2011  Duraspace