RUDAR på RUC
RUCs digitale arkiv er taget i brug i 2004 med henblik på at opbevare og formidle digitale dokumenter, der kan afspejle forskningsmæssige og undervisningsmæssige aktiviteter på Roskilde Universitetscenter.
Arkivet afleverer dokumenterne som led i den nationale pligtaflevering af digitale dokumenter til det Kongelige Bibliotek.
Arkivet anvender softwaret Dspace, som er udviklet i et samarbejde mellem MIT og HP i 2002, og er i brug på et stort antal institutioner internationalt.


RUDAR at RU
RU's Digital Archive opened in 2004 with the mission to collect, distribute and archive digital documents to reflect research and educational activities at Roskilde University.
The archive submits documents to the Royal Library in Copenhagen as part of the Danish legal deposit requirements.
The archive is based on Dspace, a software which was developed by MIT and HP in 2002 and is now widely used by educational institutions globally.